Om Oss

Daglig leder:
Carl Johan Bahre

Kjøkkensjef:
Simon Prins

Kjøkkenteam:
Sondre Refshem
Ali Yagitololu

Serviceansvarlig:
Paavo Rafael

Serviceteam:
Therese Aniksdal
Kjersti Bjørndal
Johan Stang